Team en groepsindeling
Schooljaar 2016 - 2017
  • Lydia Carfora, schoolleider
  • Lisette Groot, intern begeleider onderbouw
  • Marco Moerbeek, cultuurcoördinator  en internbegeleleider bovenbouw
  • Irene Boerman, techniekcoördinator
  • Nicole Alphenaar, ICT coördinator
  • Astrid van Baar, vakdocent bewegingsonderwijs
  • Edith Kaandorp, management ondersteuning
  • Richard van de Wal, conciërge
 
  maandag     dinsdag      woensdag     donderdag    vrijdag 
Groep 1/2A     Karin Br. Karin Br Karin Br. Eliza Eliza
Groep 1/2B Saskia Saskia Saskia Saskia  Saskia
Groep 3 Nadine Nadine Nadine Nadine Nadine
Groep 4 Karina Karina Karina Karina Karina
Groep 4/5 Stella Stella Stella Marina Marina
Groep 5 Maartje Maartje Maartje Noëlle  Noëlle    
Groep 6 Marco Irene Irene Irene Irene
Groep 7 Annemiek Annemiek Annemiek Nicole Nicole
Groep 8 Natascha Natascha Natas/Bab Babette Babette