Facebook
De Cocon op Facebook

We gebruiken Facebook om u te informeren dat er iets nieuws op de website is gekomen. Dit kunnen foto's zijn of geschreven stukjes van de leerlingen.

In verband met de privacy van uw kinderen is besloten door Stichting Ronduit dat we geen foto's meer plaatsen van de leerlingen waarmee ze met hun gezicht te duidelijk in beeld staan. Facebook heeft de rechten over deze foto's en mogen de foto's ook voor andere doeleinde gebruiken!