Het zwembad

Thema `Het zwembad` in groep 1-2A

Gedurende de eerste weken  na de vakantie stond in onze groep het boek “Voor ’t eerst naar school” centraal. Het boek beschrijft voor de kleuters herkenbare gebeurtenissen en situaties in een groep 1/2. Ik heb het boek niet alleen voorgelezen, maar ook gebruikt om allerlei gebeurtenissen te bespreken en uit te spelen in de groep. Met het boek als uitgangspunt hebben wij diverse onderwerpen met de kinderen besproken, bijvoorbeeld: Hoe gaan wij met elkaar om en wat zijn de regels en afspraken in de klas en bij ons op de Cocon.

Vooral de oudste kleuters zie je genieten dat zij dit allemaal “al lang” weten en aan de nieuwkomers kunnen vertellen. Voor de allerjongsten, die net na de vakantie bij ons in de groep zitten, is het even wennen maar het is geweldig om te zien hoe snel zij meedraaien in hun nieuwe groep.

Het eerste thema wordt altijd gekoppeld aan de Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema “sport”. Tijdens de themaplanning met de juffen van groep 1/2a en 2/3 hadden wij besloten om het thema “zwemmen” te gaan doen. Dit sloot goed aan op de belevingswereld van de kinderen, omdat veel kinderen op deze leeftijd op zwemles gaan.

              

Ook was het na de vakantie nog fantastisch weer. We zijn begonnen met de verteltafel n.a.v. het boek: “Kikker en de warme dag”. Aan het eind van de week stond in de kring opeens een bak met water en een aantal Playmobil poppetjes in zwemkleding. De kinderen hadden al snel door dat ons nieuwe thema te maken had met een zwembad.

We konden starten met de bouw van een zwembad! In de drie groepen is er uitgebreid besproken hoe het zwembad eruit moest zien en zijn er bouwtekeningen gemaakt. Binnen een week was de benedenverdieping omgetoverd in een zwembad met alles wat daarbij hoort zoals: een babybad, kleedkamers, douches, kluisjes, een kassa en natuurlijk een plek waar de badmeester of -juffrouw alles goed kon overzien.

Samen met de kinderen is er een spelscript gemaakt, een blad met foto’s waarop de kinderen kunnen zien hoe het spel verloopt. Dit script wordt gebruikt om de kinderen bewuster te maken van de handelingen en de vaktaal  tijdens het spel en ze op deze manier weer een stapje verder te brengen. Dit biedt met name voor de jongere kinderen veel duidelijkheid en ook de symbolen in de kiesbak horen bij een bepaalde rol. De kinderen kunnen dan zelf kiezen welke rol zij willen spelen.

Het bezoek aan zwembad  “De Beek” in Bergen was een succes. Alle kinderen mochten onder leiding van juf Loes heerlijk meedoen met allerlei spelletjes in het zwembad. Van paardjerijden tot schatten opduiken. Er zaten echte waterratten tussen! Niet alle kinderen durfden met hun hoofd onder water, maar stuk voor stuk hebben ze allemaal geweldig genoten. Dat was duidelijk te merken aan hun verhalen de volgende dag op school.

                          

Nadat we onze “eerste” zwemles hadden gehad, was dit een mooie, nieuwe impuls voor het rollenspel. In het zwembad op de gang werd nu niet alleen meer vrij gezwommen, maar was er ook zwemles. De kinderen kochten bij de kassa een zwemkaart voor tien euro. Zij mochten dan tien keer naar zwemles. Bij ieder bezoek werd er een kruis gezet op de kaart. De badmeester of badjuffrouw gaf de zwemles, de kinderen konden hiervoor kiezen in de kiesbak.

                      

Tijdens dit thema hebben de kinderen veel gewerkt met constructiemateriaal zoals: duplo, lego en blokken. Er ontstonden prachtige zwembaden. Deze constructies kunt u zien in de thematassen. De kinderen hebben bij de foto’s zelf een woord bedacht of een hele tekst.

We hebben ook veel taalactiviteiten gedaan, zoals o.a.: luisterspelletjes, rijmen, woorden bedenken met de letters i, k, z, h en d. Het is leuk om te zien dat er steeds meer kinderen zijn die ook een voorwerp van thuis meenemen wat te maken heeft met de letter van de week.

Ook hebben we een vragenmuur gemaakt met de klas. De kinderen bedachten zelf vragen over het thema. Gedurende het thema hebben we overal een antwoord op gevonden. Daarnaast hebben we ook themawoorden benoemd aan de hand van een praatplaat. De kinderen hebben met elkaar overlegd en besproken wat ze allemaal op de praatplaat zagen.

Dit was ook een mooi thema om te rekenen. We hebben hiervoor veel gebruik gemaakt van het zwembad en het spel. Verschillende rekenbegrippen werden aangeboden op een speelse manier, denk hierbij aan meer, minder, evenveel, diep, ondiep, eerste, tweede en derde. De kinderen hebben tijdens het spel vaak een zwemwedstrijd gehouden, hierbij maakten ze actief gebruik van de rekenbegrippen. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan het onderdeel meten en aan drijven en zinken. We hebben gekeken in de kring wat er wel en niet blijft drijven en besproken hoe dat kan.

De themapresentatie boven op het podium was heel gezellig en vooral voor de allerjongsten was dit best spannend.

U kunt samen met uw kind bekijken wat we tijdens dit thema gemaakt hebben.
Ik wil u er nog op wijzen dat u ons bijna dagelijks kunt volgen via Twitter, op die manier kunt u kijken waar we mee bezig zijn in onze groep.