Team en groepsindeling
Schooljaar 2018 - 2019
  • Lydia Carfora, directeur
  • Lisette Groot, intern begeleider gr 1/2 t/m 5
  • Marco Moerbeek, cultuurcoördinator  en internbegeleleider gr 6 t/m 8
  • Irene Boerman, techniekcoördinator
  • Nicole Alphenaar, ICT coördinator
  • Esmaralde Wokke, vakdocent bewegingsonderwijs
  • Edith Kaandorp, management ondersteuning
  • Richard van de Wal, conciërge
  • Heidi Diepeveen, Arrangementen SWV
  • Angela Pater, Leesconsulente " De Bibliotheek op school" 
 
  maandag     dinsdag      woensdag     donderdag    vrijdag 
Groep 1/2A     Karin  Karin Karin/Ingrid  Ingrid Ingrid
Groep 1/2B Saskia Saskia Saskia Nadine  Nadine
Groep 3 Beatrijs Beatrijs beatrijs Miriam Miriam
Groep 4 Sanne Sanne Nadine Sanne Sanne
Groep 5 Marco Marco Stella Stella Stella
Groep 6 Irene Irene Irene Noelle Noelle
Groep 7 Annemiek Annemiek Annemiek Nicole Nicole
Groep 8 Natascha Natascha Natascha/Babette Babette Babette