Aanmelden
Aanmelden leerlingen
In het onderwijs werken we met prognoses. We weten immers nooit precies van te voren op hoeveel aanmeldingen we mogen rekenen. Om de groepen in te delen voor het volgend schooljaar is het van groot belang om te weten hoeveel nieuwe leerlingen er zullen instromen. We zouden het dan ook erg op prijs stellen als we van uw nog niet schoolgaande peuter een inschrijfformulier mogen ontvangen. U kunt het formulier ophalen bij de directie.
Mocht u nog ouders kennen die ook belangstelling hebben voor de Cocon, maakt u ze dan attent op de mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken voor een gesprek en een rondleiding.