Activiteitencommissie


De Activiteitencommissie

De AC bestaat dit schooljaar uit 11 leden, 9 ouders en 2 docenten. Daarmee is de AC op dit moment voldoende bezet, maar er zijn in de komende jaren nieuwe ouders nodig, die in de toekomst ook bestuurstaken op zich willen nemen. Daarnaast kunnen we altijd mensen gebruiken die ons bij de uitvoering van activiteiten, zoals het aanbrengen van de versieringen met Sint en Kerst, kunnen ondersteunen.
De doelstelling van de AC is het ondersteunen van het team bij de organisatie en uitvoering van diverse schoolactiviteiten zoals het sinterklaas- en kerstfeest, de thema-avond, het schoolreisje en de avondvierdaagse in St. Pancras. Hierbij denkt de AC mee met het team over invulling van de activiteiten, helpt deze uitvoeren en regelt de financiën. Eind september/ begin oktober worden de brieven m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage verstuurd.
De AC moet ieder jaar verantwoording afleggen over haar gevoerde beheer van de vrijwillige ouderbijdrage, waarmee al deze activiteiten worden bekostigd. Voorafgaand aan de informatieavonden, die aan het begin van het schooljaar plaatsvinden, is de AC aanwezig om vragen te beantwoorden over het financieel jaarverslag en de begroting. Daarnaast is de AC altijd bereikbaar voor vragen en opmerkingen via het mailadres: accocon072@gmail.com. Aanspreken op school mag natuurlijk ook! Hieronder stellen de ouders van de AC zich persoonlijk voor.