Feest

Themaverslag Feest groep 1/2B

 

 

Na de vakantie zijn we gestart in onze nieuwe klas in het hoofdgebouw.

 

Er waren kinderen naar groep 3 en naar groep 2-3 gegaan en we zijn gestart met nieuwe kinderen in de groep.

We zijn dan ook begonnen met het wennen aan de nieuwe situatie.

Welke kapstok is van ons en waar mag je plassen?

We hebben ons aan elkaar voorgesteld en iets over onszelf verteld.

We zijn gaan kijken waar de andere kinderen in de klas zitten en zijn even boven gaan kijken naar de nieuwe bibliotheek en het computerlokaal

Ook zijn we even op visite geweest in onze oude klas.

 

Tijdens deze eerste weken stond het  pedagogisch klimaat centraal.

Hierbij werd het boek over De Lieve Dikke Juffrouw Jans voorgelezen.

In dit boek komen allerlei dagelijkse situaties uit de klas voor zoals ruzie, bang zijn, broek plassen, uitlachen, samen delen en vooral ook plezier hebben.

Deze verhalen nodigen uit tot vertellen over eigen ervaringen en zijn een goed uitgangspunt voor het maken van groepsafspraken.

 

Al snel werden er voorbereidingen gemaakt voor het grote feest: De Cocon bestaat 20 jaar.

De klas werd versierd met vlaggen en slingers.

We telden tot 20 en terug en maakten feesthoeden met een 20 erop geplakt.

We zongen ons feestlied en bekeken foto’s van 20 jaar geleden.

Samen hebben we een verhaal gemaakt over de geschiedenis van de Cocon.

Het feest zelf was voor alle kinderen echt een feest en de foto’s op de site spreken voor zich.

 

De laatste weken van dit thema stond de taal, de onderlinge communicatie en spel centraal en stond in het teken van de kermis.

Het boek De meester spijbelt werd meerdere keren voorgelezen en de kinderen genoten van het verhaal van de meester die niet naar school gaat maar naar de kermis, poffertjes gaat eten, in de botsauto’s en in het spookhuis gaat.

Bij de woordkaartjes werden tekeningen gemaakt en die waren het begin van onze vertelwand.

De personen uit het boek kwamen erbij en er werd een poffertjeskraam geknutseld.

Botsauto’s van de duplo, spoken, skeletten, vleermuizen en spinnen voor het spookhuis en het verhaal kon worden nagespeeld.

Er zijn verschillende voorstellingen gegeven waarbij vooral de begrippen links, rechts zuur, boos, woedend en griezelig, goed naar voren kwamen.

We hebben gezongen over het reuzenrad en over spoken die niet bestaan.

We luisterden naar draaiorgelmuziek en ook naar vioolmuziek, de Dance Macabre van het spookhuis in de Efteling.

Op die muziek maakten de kinderen een heel verhaal en er werd prachtig op gedanst.

 

In de krant van de kermis stond een foto van Ilse die eendjes ging vangen.

Dat gingen wij ook in de klas maken.

De kinderen wisten precies hoe dat ging en wat er nodig was.

We hebben zelf een prijs afgesproken en hoeveel keer je mocht.

Er kwamen cijfers onder de eendjes waarmee je kon kijken welke prijs je kreeg.

In de hal was een spookhuis, een snoepkraam en bussen gooien.

Vanuit de huishoek gingen de kinderen naar hun kermis met zelfgemaakt geld en een fototoestel.

Er werd volop gespeeld en ze wisten heel goed dat ze moesten betalen en hoeveel.

 

In de bouwhoek werd regelmatig een spookhuis gebouwd of een botsautobaan.

Tot slot hebben we deze thematas versierd waarin weer een weerslag van ons thema.

 

Als afsluiting van dit thema gaan we poffertjes eten en dan …..herfstvakantie!

Fijne vakantie en na de vakantie starten we met het thema  van de kinderboekenweek: Aan tafel.

 

Themaverslag Kermis groep 1/2 A

Het eerste thema is alweer afgelopen en voor de meeste kinderen is er alweer heel veel gebeurd. We hebben de eerste schooldagen hard gewerkt om elkaar beter te leren kennen. De regels die we met elkaar afgesproken hebben, hebben we doorgenomen. Aan de hand van het voorleesboek: “Lieve dikke juffrouw Jans” zijn veel regels en handelingen besproken die ook voor ons gelden. Een boek dat voor kleuters heel herkenbaar is, daar gebeuren dezelfde dingen als bij ons op school.

 

Na de eerste twee weken werd het meteen heel druk bij ons. De school bestaat 20 jaar en dat laten we niet zomaar voorbijgaan. Er is een heel programma met allerlei leuke dingen  We begonnen met ballonnen oplaten en daarna was er een Culinair Plaza. Erg leuk, iedere groep had iets lekkers gemaakt. Ondertussen kon iedereen een rondleiding krijgen door de hele school. Daarna was er een kinderkermis in de hele school waar we samen met de oudere kinderen de hele dag verschillende spelen deden. We hebben een Vossenjacht gehad in de wijk rondom de school. Ook hebben we een filmdag gehad en als afsluiting kwamen Emmer en Emmer met ons een drumvoorstelling voorbereiden. Het was een drukke maar erg leuke periode.

 

Daarna zijn we in de klas verder gegaan met het thema Kermis. We hadden een leuk boek van een meester die niet naar school ging, maar stiekem naar de kermis ging, hij spijbelde. Dit boek was zo leuk dat we  in de klas een verteltafel maakten. Het boek besprak een aantal echte kermisattracties. De meeste kinderen hebben wel een eigen ervaring met een kermis. Ze zijn er wel eens geweest of ze willen er wel heel graag heen.

Van de Knexx hebben de kinderen van Meester Mike zijn klas een reuzenrad gemaakt en deze mochten wij in de klas hebben. Toen hebben we samen met juf een draaimolen van Knexx verzonnen en later ook nog van Lego de botsauto’s gemaakt.  De meester van het boek heeft ook in het spookhuis gereden dus die hebben wij in de gang nagemaakt. Met Jamonique (stagiaire) hebben we spookjes en spinnen gemaakt voor in en op het spookhuis. Op deze manier konden we het spel leuk uitbreiden met een tocht naar de kermis waar de kinderen met geld hun entreekaartje moesten kopen.  Nu gaat net als in het echt de kermis weer verder naar een andere stad en zullen we ons zelf weer op een andere manier moeten vermaken.

 

We hopen dat het lustrum en de kermis nog heel lang bij de kinderen een herinnering zal blijven.